Блог

навеси от фирма Грудеви ЕООД

26 сеп.: Фронтон

Фронтон се нарича триъгълна (рядко многоъгълна) горна част на крайната стена на сградата, която е покрита от покривните наклони, а…